فروشگاه اینترنتی البرز خدمت شما دوست عزیز كه به این فروشگاه تشریف آوردین عرض سلام و خوش آمد دارم. وبلاگی كه هم اكنون در آن حضور دارین یك وبلاگ فروشگاهی هستش كه اقدام به فروش اینترنتی محصولات شركتهای تجاری و تولید كنندگان داخلی نموده است، بطوری كه با سفارش هر یك از محصولات به هر تعداد كه می خواستید می توانید خریداری نمایید. فروش این فروشگاه به صورت خرده و انبوه بوده و دامنه ارائه خدمات آن كلیه استانهای كشور عزیزمان را شامل می شود. شما در هر گوشه از این سرزمین مقدس كه باشید می توانید با كلیك كردن روی نام لینك كالای مورد نظرتان به صفحه مخصوص سفارش كالا رفته و در آنجا ضمن آشنایی بیشتر با ویژگی های محصول مورد نظرتان با پر كردن فرم سفارش، اقدام به سفارش كالا نمایید. فقط خواهشی كه از شما عزیزان داریم این است كه در پر كردن فرم سفارشات نهایت دقت را بعمل آورید تا كالای مورد نیازتان هر چه سریعتر به دستتان برسد. http://shop_alborz.mihanblog.com 2020-07-01T11:57:25+01:00 text/html 2018-03-01T14:27:33+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده http://shop_alborz.mihanblog.com/post/293 <div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; ; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; ; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315182150/koreye_zamin3.jpg" alt="" width="450" height="317"></div><div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px;&nbsp; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</div><div align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: small;"><font color="#cc0000"><span style="font-family: tahoma, arial;">در این بخش مقالات انگلیسی با ترجمه ی آماده ارائه شده است. شما می توانید با دانلود رایگان ورژن انگلیسی مقالات و همچنین مطالعه چکیده ترجمه مقاله، آن را تحلیل و بررسی نموده و بعد از حصول اطمینان از کارآمدی مقاله، اقدام به خرید ترجمه آن نمایید.&nbsp;</span><br></font><br></span></span></div><div align="justify" style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;</span></span></span></div><div align="justify" style="color: rgb(248, 248, 248); font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">&nbsp;</span></span></div><div align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><hr style="color: rgb(248, 248, 248);"><br><div align="center" style=""><span style="font-family: &quot;courier new&quot;, courier, monospace; font-size: xx-large;"><strong style=""><font color="#cc0000">درگاه انتخاب&nbsp; مقالات</font></strong></span><br><br><br><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_bargh" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8316163268/bargh_new1.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font color="#f8f8f8">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_computer1" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317342176/computer_11.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_bargh2" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8316163284/bargh_new2.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_computer2" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317342226/computer_22.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_modiriyat1" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317342534/modiriyat_1.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hesabdari1" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317342292/hesabdari_1.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_modiriyat2" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317342568/modiriyat_2.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hesabdari2" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317342350/hesabdari_2.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_mechanics" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936618/mekanik.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_eghtesad" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936492/eqhtesad.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_it" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315936584/fanavari.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_omran" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315936526/omran.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_pezeshki" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315936676/pezeshki.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_dandanpezeshki" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936692/dandan.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumsiyasi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936776/olum_siyasi.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumejtemai" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936826/ejtemai.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_ravanshenasi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315936984/ravan.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumtarbiyati" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937000/tarbiyati.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_keshavarzi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937034/keshavarzi_test.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_food" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937068/food.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_shilat" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937100/shilat.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_tourism" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937134/turist.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_riyazi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937226/riyazi.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_aamar" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937276/aamar.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_shimi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937384/shimi.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_havafaza" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937426/havafaza.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hoquq" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937600/hoquq.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_physics" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937700/fizik.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_zist" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315937800/zist_test.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_zaminshenasi" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315937984/zamin.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_adabiyat" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315947634/adabiyat.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_mohitezist" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315947492/mohitzist.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_sport" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315947800/sport.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_tarix" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315947892/tarix.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_maadan" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315948650/maadan.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_dampezeshki" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315947942/dampezeshki.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_sanayeh" rel="nofollow" target="" style="color: rgb(175, 215, 254); text-decoration-line: none;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315949234/mohandesi_sanayeh.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);">&nbsp;</div><div align="center" style="text-align: right;"><br><hr style="color: rgb(248, 248, 248);"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-size: medium;"><strong>لینک های درگاه مقالات برای عزیزان با سرعت اینترنت پایین که بنرهای بالا لود نمیشه</strong></span><br><font color="#000099"><br><br></font><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_computer1" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته کامپیوتر 1</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hesabdari1" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته حسابداری 1</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_computer2" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته کامپیوتر 2</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hesabdari2" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته حسابداری 2</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_modiriyat1" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته مدیریت 1</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_it" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته فناوری اطلاعات (IT)</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_modiriyat2" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته مدیریت 2</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_bargh" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته برق و الکترونیک 1</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_dampezeshki" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته دامپزشکی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_bargh2" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته برق و الکترونیک 2</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_eghtesad" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته اقتصاد</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_omran" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته عمران و معماری</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_keshavarzi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته کشاورزی</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_dandanpezeshki" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته دندان پزشکی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_mechanics" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته مکانیک</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://mihanblog.com/extrapage/list_pezeshki" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته پزشکی و گرایشات</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_havafaza" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته هوا فضا</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_sanayeh" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته مهندسی صنایع</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_hoquq" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته حقوق</span></a><span style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_food" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته صنایع غذایی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_physics" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته فیزیک</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumejtemai" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته علوم اجتماعی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_shimi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته شیمی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumsiyasi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته علوم سیاسی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_riyazi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته ریاضی</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_olumtarbiyati" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته علوم تربیتی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_aamar" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته آمار</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_ravanshenasi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته روان شناسی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_adabiyat" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته ادبیات</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_mohitezist" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته محیط زیست</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_maadan" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته معدن</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_zist" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته زیست شناسی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_tarix" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته تاریخ</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_zaminshenasi" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته زمین شناسی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_shilat" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;">لیست مقالات رشته شیلات</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_tourism" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;">لیست مقالات رشته توریسم و جهانگردی</span></a></font></span></div><div style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><a title="" href="http://www.entofa.org/extrapage/list_sport" rel="nofollow" target="" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: small;"><font color="#000099">لیست مقالات رشته تربیت بدنی</font></span></a></span></div><font color="#000099"><br></font><br></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><hr></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;</span></div><div align="center" style=""><div align="justify" style=""><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">در صورت بروز هر گونه مشکل&nbsp;،&nbsp;اعم از&nbsp;</font></span></div><div align="justify" style=""><ul><li><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="">&nbsp;اشکال در سامانه واریز،&nbsp;</font></span></li><li><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="">&nbsp;اشکال در سامانه دانلود مقالات</font></span></li><li><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="">&nbsp;تاخیر در دریافت فاکتور</font></span></li><li><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><font color="#000066"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="">&nbsp;و ...&nbsp;</font></span></li></ul></div><div align="justify" style=""><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">سریعا&nbsp;با شماره&nbsp;<strong>09307584802</strong>&nbsp;فقط و فقط از طریق SMS&nbsp;یا تلگرام&nbsp;ارتباط برقرار کنید.&nbsp;</font></span></div><div align="justify" style=""><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">همچنین می توانید از طریق&nbsp;ایمیل زیر با ما ارتباط برقرار کرده و مشکل خود را با ما در میان بگذارید:</font></span></div><div align="justify" style=""><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">&nbsp;</font></span></div><div align="justify" style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: medium;"><font color="#000066">entofa@gmail.com</font></span></div><div align="justify" style=""><span style="font-family: tahoma, arial;"><font color="#000066">&nbsp;</font></span></div></div><div align="center" style="color: rgb(248, 248, 248);"><span style="font-family: tahoma, arial;">&nbsp;</span></div></div> text/html 2011-06-15T06:45:40+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور همه چیز در مورد کاشت ناخن http://shop_alborz.mihanblog.com/post/292 <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2">استفاده از روش های زیبایی ناخن روز به روز رایج تر می شوند، اما آیا استفاده کنندگان از خطرات این روش ها هم باخبرند؟</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/nakhon2.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2">با تمام شدن فصل سرما، دستکش ها به کمدها بر می گردند. رونق جشن ها و میهمانی ها هم بیشتر می شود و خانم ها با استفاده از روشهای مختلف که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود، درصدد زیباتر کردن ظاهر دست هایشان برمی آیند، غافل از اینکه این زیبایی گاهی به قیمت از بین رفتن سلامت ناخن ها تمام شده و در برخی موارد اختلالات جبران ناپذیری را به وجود می آورد.<br style=""><br style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br style="">این روزها در تمام بروشورهای تبلیغاتی آرایشگاه ها بخشی به کاشت ناخن اختصاص دارد که هزینه آن، بسته به محل جغرافیایی سالن های آرایش هزینه ای حدود 70 هزارتومان در قسمت های شمالی تا 30 هزار تومان در بخش های مرکزی شهر است.<br style=""><br style="">این هزینه تنها صرف یک دوره کاشت ناخن شده و هر دو هفته یک بار به تناسب بلند شدن ناخن ها لازم است که ترمیم انجام شود. ترمیم این ناخن ها هم رنج قیمتی از 15 هزار تا25 هزار تومان بسته به میزان رشد ناخن ها دارد.<br style=""><br style="">علاوه بر پرهزینه بودن، کاشت ناخن در زمانی حدود 2 ساعت انجام می شود. برای این منظور سطح ناخن به وسیله سوهان های برقی تا جایی که تنها لایه بسیار نازکی از ناخن باقی بماند تراشیده می شود تا وقتی از ژل یا پودرهای مخصوص برای فرم دادن به ناخن استفاده می کنند، ظاهری برجسته نداشته باشد.<br style=""><br style=""><br style="">ناخن های کاشته شده در مواردی که قابل تشخیص از ناخن طبیعی نیستند و به اصطلاح عامه «خوب کاشته شده اند»، خطرناک ترند و در صورت شکستن ناگهانی، آسیب جدی تری را برای فرد به دنبال دارند، چرا که مواد مصنوعی مورد استفاده برای کاشت ناخن بر روی لایه ای متشکل از یک ردیف سلول، چنان محکم چسبیده اند که اگر در اثر ضربه یا کشیدگی ناگهانی بشکنند یا کنده شوند بافت زیرناخن شامل پوست، گوشت و عروق نیز همراه با آنها جدا می شود و آسیبی جدی را به وجود می آورد.<br style=""><br style="">در این میان ناخن های مصنوعی به صورت های مختلفی از جمله پلاستیکی و کاغذی وجود دارند که بنا بر موقعیت های مناسبتی با چسب های گوناگون از چسب قطره ای گرفته تا چسب آهن بر روی ناخن چسبانده می شوند.<br style=""><br style="">اما تزئین ناخن ها نیز داستان خودش را دارد و بسیار متنوع و پیچیده است از کاشت ناخن، فرنچ و مانیکور پتیکور و پانچ ناخن گرفته تا لاک و استمپ ناخن. اما پانچ ناخن دست و پا نیز روش جدیدی است که امسال مورد توجه قرار گرفته است بدین صورت که پس از سوراخ کردن ناخن، آویزی را بر روی آنها می گذارند که بسته به سلیقه افراد از یک نگین کوچک تا آویزهایی به شکل قلب، ستاره و... با زنجیرهای نازک به ناخن متصل می شوند.<br style=""><br style="">اما آیا همه آنهایی که از این وسایل استفاده می کنند، از خطرات آن باخبرند؟ خانمها بیشتر از آقایان به ظاهر و زیبایی ناخن های خود اهمیت می دهند و پول و زمان زیادی را صرف نگهداری و زیبا نمودن ناخن هایشان می کنندو در بسیاری از موارد، ناخن ها نشان دهنده عادات شخصی و بهداشتی افرادند.<br style=""><br style="">دکتر کامران بلیغی، متخصص پوست و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: «استفاده از ناخن های مصنوعی و کاشت ناخن، عوارضی همچون عفونتهای معمولی و قارچی، درماتیت (اگزمای تماسی) تغییر شکل صفحه ناخن، شکنندگی و حتی از بین رفتن صفحه اصلی ناخن را به دنبال خواهد داشت. <br style=""><br style="">همچنین، کاشت ناخن های مصنوعی باعث تغییر رنگ ناخن، التهاب دور ناخن، خط خط شدن و خرد شدن ناخن و کنده شدن لبه آزاد ناخن از بستر (ا ُنیکولیز) می شود.»دکتر نیلفروش زاده، متخصص پوست و مو نیز معتقد است: «استفاده طولانی مدت از ناخن های کاشته شده از آماده مصرف گرفته تا ناخن های کاشته شده برای استفاده طولانی مدت می تواند باعث واکنش های دردناک و شدید شامل عفونت پوست اطراف ناخن ها و شل شدن ناخن ها شود. <br style=""><br style="">خانم هایی که از ناخن های مصنوعی و کاشته شده استفاده می کنند برای زمان طولانی ممکن است مشاهده کنند که ناخن های طبیعی آنها نازک تر و مات تر شده است و در مواردی منجر به عوض شدن جهت و محور ناخن می شوند.»او پیشنهاد می کند که اگر اصراری برای استفاده از ناخن های مصنوعی وجود دارد، این ناخن ها هر 3 ماه یک بار برداشته شوند و اجازه داده شود تا ناخن های طبیعی استراحت کنند.<br style=""><br style="">چسب هایی برای آهن<br style="">افزایش طول ناخن ها ممکن است به وسیله ناخن های پلاستیکی که کل ناخن یا انتهای ناخن را می پوشاند انجام شود. این ناخن های مصنوعی با چسب هایی چسبانده می شوند که حاوی methacrylate هستند که ماده ای حساسیت زا است و ممکن است باعث شکاف و ترک ناخن شوند.<br style=""><br style="">دکتر بلیغی معتقد است: «پوشاندن ناخن ها به وسیله چسب به دلیل وجود آکریلات در ترکیبات آنها از لحاظ طبی و پزشکی عوارضی نظیر پوسته ریزی، تغییر بافت ناخن و عفونت های قارچی به خصوص کاندیدا را به وجود می آورد و به جز در افرادی که بافت ناخن در آنها به دلیل ژنتیکی یا بیماری از بین رفته است ، توصیه نمی شود.»<br style=""><br style="">براساس گزارشهای موجود، چسب هایی که برای چسباندن ناخن های مصنوعی به کار می روند به دلیل آزاد کردن سم سیانید و بخار ناشی از آن می تواند باعث مسمومیت و حتی فوت افراد آرایشگر شود. <br style=""><br style="">دست ها بالا<br style="">دکتر کتایون صائقى، متخصص پوست و مو در خصوص دارا بودن ناخن هاى سالم و جذاب مى گوید: «شاید مهمترین نکته در خصوص سلامت ناخن زنان خانه دار، استفاده نکردن آنها از دستکش حین انجام کارهاى خانه و شست وشو باشد. <br style=""><br style="">چون مواد شوینده قوى و کار با اجسام سخت، به راحتى لایه محافظ ناخن را از بین مى برند و موجب ترک خوردن آن مى شوند، پس بهترست در همه حال، حتى زمان جارو کردن، از یک دستکش محافظ استفاده شود.»<br style=""><br style="">وى ادامه مى دهد: سعى کنید حتماً بعد از کار با مواد کثیف، ناخنهایتان را با برس ویژه تمیز کنید. در ضمن براى جلوگیرى از شکننده شدن ناخن در زمان سوهان کشیدن، هیچگاه ناخنها را در دو جهت سوهان نکشید. این متخصص پوست و مو مى افزاید: به کودکان خود یاد بدهید نباید از ناخن استفاده ابزارى کرد؛ مثلاً خارج کردن منگنه از درون کاغذ صحیح نیست. چون به شدت به بافت ناخن صدمه مى زند.» <br style=""><br style="">دکتر صائقی، رعایت رژیم غذایى صحیح را جهت تقویت ناخن ها مى داند و می گوید: «غذاهاى سرشار از سولفور و سیلیکون مثل گل کلم و ماهی، موجب حفظ طراوت ناخن مى شود (خصوصاً افرادى که با ناخن هاى خود، بیشتر کار مى کنند مثل نوازندگان موسیقى باید بیشتر از این رژیم استفاده کنند.) همچنین آب هویج تازه به علت غنى بودن از کلسیم و فسفر سبب استحکام ناخن ها مى شود، نوشیدن آب ، مایعات و استفاده روزانه از 5/2 میلى گرم بیوتین (در تخم مرغ و جگر به وفور یافت مى شود) نیز مى تواند در شادابی، نرمى و سلامت ناخن مفید واقع شود.» </font></p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> text/html 2011-06-14T20:46:10+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور آرایش گام به گام http://shop_alborz.mihanblog.com/post/291 <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2">اولین گام برای آرایش توجه به ابروان است. ابروان نقش قاب را برای چشم بازی میکنند، یک تصویر زیبا در قاب زیبا و مناسب جلوه بیشتری پیدا میکند. ابروان کمک میکنند که چشمها و صورت قشنگی واقعی خودشان را بیشتر نشان دهند، البته در صورتی که مرتب و فرم گرفته باشند.<br style="">باید بیشتر سعی کنیم که ابروها را تا حد امکان طبیعی نگهداریم. بعضی ابروها فقط نیاز به برداشتن چند تار مو بعضی با تغییر دادن فرم، کامل میشوند. البته موقع برداشتن ابرو باید توجه داشت که موها یکی یکی و در جهت رشد مو برداشته شوند. برای برداشتن ابرو حتما لازم است چند نکته رعایت شود.<br style="">باید تو.جه داشته باشیم که چگونه فرم ابروان را پیدا کنیم. مداد را در امتدا بینی تا گوشه داخلی چشم میگذاریم، به این ترتیب خط شروع ابرو مشخص میشود. موهای بین دو ابرو را باید برداشت. مداد را کنار بینی میگذاریم به طوریکه امتداد آن از وسط مردمک چشم بگذرد، و یا به طور عمودی روی صورت قرار میدهیم تا از کنار لبه خارجی چشم عبور کند. حال محل بالاترین نقطه ابرو را مشخص میکنیم. مداد را کنار بینی، در مسیری که از گوشه خارجی چشم عبور میکند قرار میدهیم تا نقطه انتهایی ابرو را مشخص کنیم.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/arayesh3.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style="">ابروی خوش فرم به زیبایی و جذابیت صورت میفزاید تا حدی که حتی با حرکت ابرو و چشم میتوانیم احساس خودمان را نیز ابراز کنیم. وقتی ابروها باریک و بالا هستند به صورت حالتی میدهند که بیننده را بیشتر متوجه ابروها میکند تا سایر اعضای صورت.<br style="">ابروهایی که فاصله بین آنها زیاد باشد و گوشه خارجی ابرو کمی رو به پایین باشد نگاهی خالی و بیتفاوت به چشم میدهد.<br style="">ابروهای پهن و نزدیک به هم چهره را اخم آلود و ترشرو نشان میدهد.<br style="">فاصله طبیعی بین دو چشم در ابروهای طبیعی برابر است با پهنای یک چشم.<br style="">در چشم های نزدیک به هم باید فاصله ابروها را به اندازه پهنای یک چشم بگیریم و اشکالی ندارد که مداد اندازه گیری کمی در گوشه داخلی چشم به طرف چشم قرار بگیرد.<br style="">برای چشم های دور از هم نیز فاصله دو ابرو را به اندازه یک چشم فرض میکنیم و مداد را جهت اندازه گیری کمی داخل تر قرار میدهیم، البته در گوشه خارجی چشم.1<br style="">در بعضی افراد ابروها رو به پایین رشد میکنند که حتما باید آنها را با قیچی کوچک مخصوص ابرو و مژه کوتاه کنیم و جالب است که در این نوع ابروها حتی مژه ها هم مسیر رشدشان به طرف پایین است و مستقیم همه آنها را میتوانیم به وسیله فر مژه تاب بدهیم. </font></p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> <p> </p> text/html 2011-06-12T16:34:47+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور نکات آرایشی از آرایشگران ممتاز جهان http://shop_alborz.mihanblog.com/post/290 <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2">درست است که خبره شدن در آرایش یک مهارت است، اما این کار هم مثل بقیه کارها رمز و رموزی دارد که می تواند یک چهره کاملاً عادی را به چهره ای جذاب و فریبنده تبدیل کند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/arayesh.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style="">در این مقاله قصد داریم 10 مورد از مهمترین رمز و رازهای آرایش را به شما معرفی کنیم که شاید به بهره گیری از این تکنیک ها، بتوانید در این زمینه جزء حرفه ای شوید.<br style=""><br style="">1. فقط پنکک را روی قسمت های تیره پوست نکشید. برای اینکه پوست شاداب و تر و تازه به نظر برسد، باید سایه سیاه که زیر چشم می افتد را از بین ببرید. برای این </font><font style="" size="2">منظور، با پنککی یک درجه روشن تر از کرم پودری که روی کل صورت زده اید، از خط مژه ها را تا انتهای گودی چشم و گوشه های بینی بپوشانید.<br style=""><br style="">2. همیشه بلافاصله بعد از اینکه از حمام بیرون می آیید از فرمژه استفاده کنید. وقتی مژه ها با آب گرم خیس شده باشند، راحت تر و زیباتر برمی گردند و نمی شکنند.<br style=""><br style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br style="">3. درست است که پودر ابرو بسیار خوب عمل میکند و کاملاً طبیعی به نظر می رسد، اما دقت کنید که این پودر بعد از گذشت چند ساعت لکه دار شده و از بین می رود. برای این منظور بهتر است ابتدا با مداد ابرو نواحی خالی ابرو را پر کنید و بعد پودر را روی آن بزنید.<br style=""><br style="">4. بعد از زدن کرم پودر روی صورت، کمی کف دست ها را به هم بمالید و بعد به آرامی آن را روی گونه ها، چانه، پیشانی و بینی بمالید. گرما باعث می شود که پودر بهتر روی صورت بنشیند و کاملاً طبیعی جلوه کند.<br style=""><br style="">5. یک راه خوب برای اطمینان از اینکه آرایشتان افراطی نشود این است که از آخر به اول شروع کنید: مثلاً بعد از زدن کرم پودر، قبل از انجام آرایش چشم، رژگونه و رژلبتان را زنید. با اینکار چهره تان روشن تر به نظر می رسد و درنتیجه سایه و خط چشم و ریملتان را کمرنگ تر خواهید زد و آرایشتان طبیعی تر جلوه خواهد کرد.<br style=""><br style="">6. برای اینکه مژه ها بلند و پر بدون گوله گوله جلوه کند، از ریمل های دو سره استفاده کنید. ابتدا سر حجم دهنده آن که کرم رنگ است و مژه ها را پر میکند را استفاده کرده و بعد از گذشت چند دقیقه که خشک شد، سر دیگر را که کار بلند کردن مژه ها را انجام می دهد را استفاده کنید.<br style=""><br style="">7. اگر یک روز رژلبتان تمام شد و چیزی دم دستتان نبود، نگران نباشید خودتان هم میتونید رژلب درست کنید. ابتدا انگشتتان را کمی چرب کرده و بعد درون پودر سایه چشم فرو کنید و بعد روی لب بمالید.<br style=""><br style="">8. برای مجذوب کردن بیشتر بیننده، اطمینان یابید که بین خط مژه ها و خط چشمتان فاصله ای نباشد. ابتدا از سایه پودری استفاده کنید بعد پلک را بالا برده و خط چشم را تا حد امکان نزدیک به خط مژه بکشید. اینکار باعث می شود که مژه هایتان هم پرتر نشان دهد.<br style=""><br style="">9. موقع کشیدن خط چشم یا خط ب، سعی کنید آرنجتان را روی جایی محکم کنید مثل میز توالتتان. اینکار باعث می شود که بتوانید خط را بدون حرکت و نوسان دست و راحتتر بکشید.<br style=""><br style="">برای از بین بردن خستگی و قرمزی چشم ها می توانید از خط و سایه چشم آبی استفاده کنید. در این مواقع از استفاده از سایه هایی که قرمز در خود داشته باشد مثل بنفش، ارغوانی، ی حتی قهوه ای، خودداری کنید. </font></p> <hr style="height: 2px;"><font style="" size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> <p> </p> text/html 2011-06-12T08:04:41+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور 12 راهکار برای دستیابی به جذابیت http://shop_alborz.mihanblog.com/post/289 <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2">زیبایی شما کاملا به حالات فیزیکی و روحی شما بستگی دارد. اما نگذارید این موضوع بر شما غلبه کند. شاید تمایل داشته باشید که هر ماه یکی از این روش ها را بکار گیرید تا در طول سال زیبا به نظر برسید.<br style=""></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/jazab.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">1- ورزش کنید</font><font size="2"> : اگر درباره ارجحیت های زیبایی می اندیشید ، هیچ چیز به اندازه برنامه ورزشی منظم تاثیر مثبت ندارد. اگر شما از شنا، والیبال ، تنیس یا دوچرخه سواری لذت می برید، سعی کنید که آن نظم را در آن ورزش دنبال کنید . حتی 30 دقیقه پیاده روی در روز تاثیر شگرفی در بر دارد.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">2- مدلتان را عوض کنید</font><font size="2"> : با آرایشگرتان مشورت کنید که چه مدل موی دیگری به شما میاد. گاهی اوقات سالها کشیدن خط چشم به یک طریق یا استفاده از عطر یکسان باعث میشود خیلی سخت مدلهای جدید را بپذیرید .</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">3- کمدتان را مرتب کنید</font><font size="2"> : در کمدتان را بازکنید و ببینید چه لباس هایی را در 2 سال گذشته نپوشیده اید. آنها را کنار بگذارید و در مورد کشوی میز آرایشتان نیز لوازمی که خیلی وقت است استفاده نمی کنید دور بریزید.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">4- سری به دکترتان بزنید</font><font size="2">: دست کم سالی یکبار سری به پزشک و دندانپزشک خود بزنید. هیچ وقت نگذارید که بیش از 12 ماه از آخرین ویزیت شما با دندانپزشکتان بگذرد. دندان های سفید یکی از مهم ترین اصول زیبایی شماست.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">5- همیشه یک وقت برای موهایتان داشته باشید</font><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"> </span> : موهای شما یکی از اصلی ترین پایه های زیبایی شماست. در هر قرار آرایشگاه ، قرار بعدی را هماهنگ کنید تا مطمئن شوید که به موهایتان سروقت میرسید.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">6- به باشگاه ورزشی بروید</font><font size="2">: تناسب اندام شما چقدر برایتان مهم است ؟ مطمئن باشید که همان قدر هم در انرژی جسمی و روحیه شما موثر است.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">7- صحیح غذا بخورید</font><font size="2"> : درباره رژیم غذایی تان تجدید نظر کنید تا میزان انرژی تان را به حداکثر برسانید. اینکار را با حذف غذاهای مشخصی شروع کنید تا زمانی که به یک فرمول غذایی مناسب برسید. مواد غذایی کم چرب و کم شکر مصرف کنید تا به یک تعادل برسید.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">8- یک تغییر بزرگ داشته باشید</font><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"> </span>: این تغییر حتی میتواند شامل بلوند کردن یا فر کردن موهایتان باشد.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">9- مهربان باشید</font><font size="2"> : یک کار خیرخواهانه انجام دهید بی آنکه انتظار تلافی داشته باشید . اینگونه کارها باعث تغییرات مثبت بزرگی در احساس شما میشوند. رفتار مودبانه همیشه منجر به زیبایی درونی و بیرونی میشوند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">10- آب بنوشید</font><font size="2">: مقدار زیادی آب بنوشید . نوشیدن مقدار زیاد آب در روز به لاغرهایی که میخواهند چاق شوند و چاق هایی که میخواهند لاغر شوند توصیه میشود. کارهای کوچک دیگری که باعث میشود رفتارتان بهتر شود را امتحان کنید. لبخند بزنید. به حرف دیگران گوش کنید، صاف بنشینید، در طول روز به بدنتان کش و قس دهید…</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">11- یک هدف در نظر بگیرید</font><font size="2"> : هدفی را در نظر بگیرید که با سعی در رسیدن به آن از شر چند کیلو اضافه وزنتان خلاص شوید.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="justify"><font size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">12- خوب بخوابید</font><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"> </span>: به اندازه کافی بخوابید. موقع شب خواب خوبی داشته باشید تا صورتتان شفاف شود. نور اطاق هنگام خواب باید در کمترین حد ممکن باشد. شب زودهنگام بخوابید و سحر گاه از خواب برخیزید تا انرژی های کیهانی که در جهان در هنگام صبح پخش میشوند به بدنتان برسد. اینکار از لحاظ علمی ثابت شده است. </font></p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> <p> </p> text/html 2011-06-11T07:31:28+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور جستجوگر PDF http://shop_alborz.mihanblog.com/post/288 <div style="">&nbsp;</div> <div style="">&nbsp;</div> <div style="" align="center"><font style="" color="#ff9900" size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style=""><img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/19.gif" height="18"><img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/03.gif" height="18">&nbsp; <span style="color: rgb(204, 0, 0);">قابل توجه دانشجوها و دانش آموزان</span>&nbsp;&nbsp;<img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/03.gif" height="18"><img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/19.gif" height="18"></b></font></div> <div style="" align="center">&nbsp;</div> <div style="" align="center"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/student.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></div> <div style="">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(51, 51, 153);" align="justify"><font style="" size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="">در اینجا با کلیک بر روی&nbsp;لوگوی پایین به یک<font style=""><u style=""> <span style="color: rgb(204, 0, 0);">موتور جستجوگر PDF</span></u></font>&nbsp; دسترسی خواهید یافت، همین طور که می دانید امروزه اکثر ژورنالها و مقالات علمی با این فرمت در اینترنت ارائه می شوند. با تایپ موضوع مورد نظر در این موتور شما مقالات کتابها و ژورنالهای فراوانی را&nbsp;بدست خواهید آورد.<img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/07.gif" height="18">&nbsp;&nbsp;فقط کافیست روی دکمه دانلود که در مقابل هر فایل گذاشته شده کلیک کنید. به همین راحتی <img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/11.gif" height="18">&nbsp; این موتور راست کار دانشجوهاست!! <img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/03.gif" height="18"><img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/19.gif" height="18"></b></font></div> <div style="">&nbsp;</div> <div style="">&nbsp;</div> <div style="">&nbsp;</div> <div style="" align="center"><a style="" href="http://www.pdf-search-engine.com/"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/pdf.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</div> <div style="" align="center">&nbsp; <hr style=""> </div> <p style="" align="center"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a> </p> text/html 2011-06-11T06:30:08+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور یک مرد از همسرش چه می خواهد؟ http://shop_alborz.mihanblog.com/post/287 <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">در اعماق قلب هر مردی این آرزو وجود دارد که همسرش با تمام وجود به او اعتماد داشته باشد. چند بار شده مردی را ببنید که به همسر خود می گوید: “فقط اگر به من اعتماد داشتی…” بیشتر آقایون در عجب هستند که چرا انجام چنین کار ساده ای برای بیشتر خانم ها دشوار است. پاسخ این سوال در تفاوت های فیزیولوژیک موجود میان جنسیت های مختلف نهفته است. این امر از همان آغاز تولد معنا پیدا می کند. پسر بچه ها دارای هورمون تستسترون هستند. مزیتی که دختر بچه ها فاقد آن می باشند. با توجه به دارا بودن تستسترون، آقایون می توانند به راحتی در برابر مشکلات از خود دفاع کنند و در صورت نیاز هنگام مواجهه با خطر پا به فرار بگذارند. بیشتر دختر خانم ها دارای چنین توانایی نیستند. آنها نمی توانند از لحاظ بدنی در مواقع خطر از خود دفاع نمایند. اگر پسرها به فردی اعتماد کنند که نهایتاً به آنها صدمه بزند، باز هم توانایی دفاع کردن از خودشان را دارند (و یا می توان گفت که از هیچ تلاشی در این زمینه مضایقه نمیکنند). از سوی دیگر دختر خانم ها در شرایط مشابه خلع سلاح شده و قدرت برخورد فیزکی را ندارند. از آنجایی که اعتماد تنها از جایگاه قدرت ایجاد می شود، در آینده که این دختر بچه ها تبدیل به خانم های بالغ می شوند، بازهم جایگاه آسیب پذیر خود را حفظ می نمایند. زمانیکه احساس می کنند ممکن است از جایی به آنها آسیب برسد، ترجیح می دهند که به طرف مقابل اعتماد نکنند. بنابراین آقایون باید بدانند زمانیکه از همسر دلخواه خود تقاضا می کنند تا به آنها “اعتماد” کند، نباید تصور کنند که آنها توانایی انجام چنین کاری را ندارند، بلکه باید درک کنید که بانوان قدری آسیب پذیرتر از آقایون هستند. اگر از او انتظار دارید که اعتمادش نسبت به شما جلب شود، باید کارهایی انجام دهید که به واسطه آن به ایجاد چنین حسی کمک کرده باشید.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="center"><font size="2"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/moshajere.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">البته ابزار و موقعیت هایی هستند که می توانید برای گسترش اعتماد، روی آنها “حساب کنید”. خوشبختانه اکثر خانم ها با چنین ابزار و موقعیت هایی آشنا هستند و به راحتی آنرا قبول می کنند. امری که سبب می شود خانم ها راحت تر به آقایون اعتماد کنند این است که آقایون بر طبق گفته هایشان عمل کنند. قول دادن در شرایطی که به آن عمل نکنید، برای خانم ها بی معناست. یک خانم باید ببیند که همسرش به قول هایش عمل می کند، چراکه همیشه دیدن، تاثیر بیشتری نسبت به شنیدن از خود باقی می گذارد. اجازه دهید تا بیشتر برایتان توضیح دهم؛ به عنوان مثال تصور کنید کسی به شما می گوید که من بد جنس ترین آدمی هستم که آنها تا به حال دیده اند. برای ماهها تنها چیزی که به گوش شما میرسد این است که من تا چه اندازه با خانواده و دوستانم بدرفتاری می کنم. یک روز با من قرار ملاقات می گذارید و در طی این جریان، متوجه می شوید که من آنقدرها هم که تصور می کردید، وحشتناک به نظر نمی رسم و در عین حال کمی خوش مشرب هم به نظر می رسم. آیا تنها یک ویزیت کافی است تا عقیده کلی شما نسبت به من تغییر پیدا کند؟ البته که نه! اما اگر به طور مکرر با خوش رفتاری ها و فروتنی های من نسبت به خودتان آگاه شوید، کم کم نظرتان در مورد من شروع به تغییر پیدا کردن می کند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">مهربانی که شما در طی چند هفته آخر، از جانب من دریافت کرده اید با چیزهایی که قبلاً در مورد من شنیده بودید، مطابقت ندارد. تمام شایعاتی که در مورد بدجنسی من شنیده بودید، رفته رفته از ذهنتان محو می شود. با گذشت زمان از طریق اعمال من، افکار منفی شما در مورد شخصیت من عوض خواهد شد. آقایون مطلع باشند که وقتی خانم ها ببینند رفتارتان دقیقاً مطابق با گفته هایتان است، آنوقت حس اعتماد، خود به خود رشد پیدا می کند. زمانیکه به گفته هایتان عمل نکنید، همسرتان از شما قدری بیمناک می شود. او از دیدگاه خودش احساس می کند که شما را دوست می دارد و می خواهد به شما اعتماد پیدا کند. فقط نیازمند کمک است تا چیزی را که شما می خواهید نثارتان کند. </font></p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> text/html 2011-06-11T06:03:59+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور چند نکته‌ی مهم برای دخترخانم‌ها (قبل از برقراری ارتباط عاطفی عمیق در دوران نامزدی) http://shop_alborz.mihanblog.com/post/286 <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">مسائل مهم در دوران نامزدی<br style="">چند نکته‌ی مهم برای دختر خانم‌ها (قبل از برقراری ارتباط عاطفی عمیق در دوران نامزدی)<br style="">در زیر، نکته‌هایی برای دختر خانم‌هایی که قصد ازدواج دارند، ارائه شده که لازم است در دوران اولیه‌ی آشنایی با همسر آینده‌شان به آن‌ها توجه و دقت کافی داشته باشند. باعجله و بدون ‌آگاهی عمل کردن، موجب یک عمر پشیمانی خواهد شد. به توصیه‌های زیر که به شما در شناخت مرد مناسب زندگی‌تان کمک می‌کند، توجه کافی داشته باشید:<br style="">قبل از درگیری عاطفی، سؤال‌های خود را مطرح کنید<br style="">قبل از این‌که درگیر مسائل عاطفی با مردی شوید، اطمینان حاصل کنید که با فرد مناسب یا نامناسبی طرف هستید! در اولین ملاقات‌هاست که شما باید سؤال‌هایی از همسر آینده‌ی خود بپرسید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا باید درگیر مسائل عاطفی بیش‌تری بشوید یا خیر؟!</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="center"><font size="2"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/zan%20o%20mard.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">قبل از این‌که با او ازدواج کنید و به قلب شما راه یابد، باید او را مورد ارزیابی و سنجش قراردهید. هرچه اطلاعات بیش‌تری در مورد نامزدتان داشته باشید، بهتر می‌توانید قضاوت کنید که آیا او شریک زندگی مناسبی است یا خیر!</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">به منظور مطمئن شدن از این‌که نامزدتان، مناسب شماست یا نه، می‌توانید در زمینه‌های زیر از او سؤال کنید:<br style="">- وضعیت خانواده و کیفیت روابط خانوادگی<br style="">- روابط عاطفی گذشته و دلیل‌های به‌هم خوردن آن‌ها<br style="">- درس‌های آموخته‌شده از تجربه‌های زندگی<br style="">- اخلاقیات، ارزش‌ها و دیدگاه‌های اخلاقی<br style="">- دیدگاه‌های عاطفی، تعهد و روابط<br style="">- فلسفه‌ی مذهبی یا روحی<br style="">- هدف‌های حرفه‌ای، شخصی و...<br style=""><br style=""><br style="">با احساسات خود صادق باشید<br style="">به‌طور کلی، ارتباطی موفق است که همیشه دارای صداقت و اساس و پایه باشد. وقتی‌که شما در روابط‌تان با دیگران، در ابراز احساسات خود صادق نباشید، آن روابط به‌هم ریخته، نامطبوع و پیچیده خواهد شد.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2"><br style="">در زیر به چند ویژگی صداقت احساسی اشاره می‌شود:<br style="">وقتی با کسی که او را دوست دارید، صادقانه صحبت می‌کنید، هر دوی‌تان احساس می‌کنید که به یکدیگر نزدیک شده‌اید. صداقت، هم‌چون پلی میان قلب شما و قلب فرد مقابل‌تان می‌باشد. گویی صداقت، دری را به روی قلب شما باز می‌کند بنابراین او می‌تواند خود واقعی شما را احساس کند. اگر از نظر عاطفی با مردی که شما را دوست دارد صادق نباشید، روابط‌تان سطحی خواهد بود و هرگز این روابط به‌طور جدی عمیق‌تر نمی‌شود. هرچه از لحاظ عاطفی صادقانه‌تر برخورد کنید، به همان اندازه، صمیمیت بیش‌تری را تجربه خواهید کرد و احتمال بیش‌تری دارد که شما با یکدیگر، آینده‌ای بهتر را خلق کنید. صداقت احساسی، به‌ وجود آورنده‌ی صمیمیت می‌باشد.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">صداقت احساسی شما، سبب می‌شود نامزدتان به خود اجازه دهد، احساساتش را بیان کند. وقتی با مردی از نظر عاطفی صادق هستید، موجب می‌شود او هم از نظر عاطفی با شما صادق باشد، او احساس امنیت بیش‌تری ‌کند و ب‌تواند احساسات قلبی‌اش را بیان کند. اگر نامزدتان احساس کند که شما احساسات خود را بیان نمی‌کنید، او نیز در برابر خودش، سپر محافظتی قرارمی‌دهد. زمانی‌که احساسات خود را ابراز می‌کنید، همسرتان به شما اعتماد می‌کند و دیوارهای محافظ احساساتش فرو می‌ریزند. مرد صادقی که مناسب شماست، همیشه به شما به‌ خاطر صداقت در ابراز احساسات‌‌تان، احترام می‌گذارد.<br style=""><br style="">هویت و شخصیت نامزدتان<br style="">هویت، یکی از ضروری‌ترین مشخصه‌های همسر دائمی شماست. بنابراین در جست‌وجوی مردی با هویت مناسب باشید. هویت، خمیرمایه‌ی درونی شخص است. هر چیزی که درون فرد را بیان کند و ارزش‌های زندگی او، اخلاق و رفتارش را نشان‌دهد، جزو هویت او می‌باشد. رفتار نامزدتان نسبت به خود، شما و بعد از ازدواج، رفتارش با فرزندان، نشان‌دهنده‌ی هویت اوست در حالی‌که شخصیت، روشی است که شخص، خودِ بیرونی‌اش را به جهان اطراف نشان‌می‌دهد؛ روشی که او، ظاهرش را بیان می‌کند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">امکان دارد هویت در ظاهر، به اندازه‌ی شخصیت، قابل رؤیت نباشد اما در&nbsp;واقع انعکاسی حقیقی‌تر از باطن شخص می‌باشد. اگر هویت و شخصیت را یک کیک در نظر بگیریم، «شخصیت» قسمت رویه‌ی کیک و «هویت» مواد تشکیل‌دهنده‌ی کیک می‌باشد.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">در انتخاب مرد مناسب‌تان، به دو نکته‌ی زیر توجه کنید:<br style="">- به جای‌ این‌که روی ویژگی‌های شخصیتی او تکیه کنید، هویت او را بشناسید.<br style="">- به جای این‌ که هدف‌تان، پیمان زناشویی باشد، مطمئن شوید که او هویت مناسبی دارد. (به‌ دنبال پیمان زناشویی بودن، چشم شما را به‌ روی هویت او می‌بندد)</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">چند مشخصه‌ی هویتی که باید در مرد ایده‌آل خود جست‌وجو کنید، عبارتند از:</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">- تعهد نسبت به رشد و پیشرفت در انسانیت: شما نباید او را تهدید به رشد و پیشرفت کنید، بگذارید خودش این عمل را انجام دهد.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">- صداقت عاطفی: یک ارتباط صمیمی، شریک بودن در همه‌چیز، به‌خصوص در احساسات است. او باید مردی باشد که احساساتش را نسبت به شما بیان کند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">- صداقت: درستی، صداقت و وفاداری، از عوامل ضروری یک رابطه‌ی سالم هستند. بدانید تا زمانی که شما به او احساس امنیت می‌دهید، با شما، خودش و دیگران صادق است.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">- رشد فکری و مسؤولیت‌پذیری: از نظر فکری، رشد کرده و مسؤولیت‌پذیر باشد و آن‌چه را که می‌گوید و می‌خواهد در زندگی انجام دهد، جامه‌ی عمل بپوشاند.<br style="">- اعتمادبه‌نفس بالا: نسبت به خودش، احساس خوبی داشته باشد. از خودش و محیط زندگی‌اش به‌خوبی مراقبت کند و خودش را به‌اندازه‌ی شما دوست داشته باشد.<br style="">- نگرش مثبت نسبت به زندگی: مردی با هویت مناسب، خوبی‌های دنیا را در شما و خودش می‌بیند و هنگامی‌که شما با او هستید، احساس خوبی در مورد زندگی خواهید داشت.<br style="">شخصیت مرد مناسب‌تان، به اندازه‌ی هویت او اهمیت ندارد. علاقه به ظاهر یک مرد، مهم است اما نه این‌که تنها ظاهر را درنظر بگیرید. شما باید او را بیش‌تر به‌خاطر باطنش دوست داشته باشید. </font></p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> <p> </p> text/html 2011-06-10T19:32:43+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور 5 ماده غذایی مهم در رژیم غذایی http://shop_alborz.mihanblog.com/post/285 <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">ماهی‌ها شامل تمام اسید آمینه مورد نیاز برای ساخت ماهیچه‌ها هستند و مواد مورد نیاز برای بازسازی بافت‌ها را در خود دارد.ماهی‌ها شامل تمام اسید آمینه مورد نیاز برای ساخت ماهیچه‌ها هستند و مواد مورد نیاز برای بازسازی بافت‌ها را در خود دارد.در واقع ماهیچه‌ها همه کار انجام می‌دهند،کمک به شما در حرکت کردن تا هضم غذا،در مورد ماهیچه‌های قلب هم،مواد مغذی را به بدنتان پمپاژ می‌کنند. قلب،مغز،پوست و دیگر ارگان‌های بدن همواره درحال تغییر شکل توسط بافت‌هایی هستند که ساخته شده و از بین می‌روند.ماهیچه‌ها بخش مهمی از اسیدهای آمینه را برای این بخش‌های حیاتی تامین می‌کنند تا همواره قوی بمانند.ماهیچه‌های فعال نه تنها خطر ابتلا به دیابت و پوکی استخوان را کاهش می‌دهند،بلکه هرچقدر مقدار عضله در شما بیشتر باشد،کالری بیشتری خواهید سوزاند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="color: rgb(204, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><font style="" size="2">برای اینکه ماهیچه‌هایتان را قوی و سالم نگه دارید، باید رژیم صحیحی داشته باشید:</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="center"><font size="2"><img style="" alt="البته ما این کوچولوها رو میخوریم. اون پشتیه هم معمولا از ماها کم نخورده!!!" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/mahi.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">ماهی:</font><font size="2"><br style="">بخصوص ماهی‌هایی که از نظر امگا 3 غنی باشند مانند قزل آلا،تن،‌هالیبوت و کنسرو ساردین. ماهی‌ها شامل تمام اسید آمینه مورد نیاز برای ساخت ماهیچه‌ها هستند و مواد مورد نیاز برای بازسازی بافت‌ها را در خود دارد.حجم ماهیچه به میزان پروتئین مصرفی بستگی دارد.مصرف امگا3 به سرعت از بین رفتن ماهیچه‌ ها در هنگام پیری را کاهش می‌دهد.پیشنهاد می‌شود شما هفته دو یا سه وعده ماهی غنی از چربیهای امگا3 مصرف کنید.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">سیب زمینی شیرین:</font><font size="2"><br style="">سیب زمینی شیرین منبع بسیار غنی از پتاسیم و آنتی اکسیدان‌هاست که برای ساخت ماهیچه مفید است.هر کسی که برای عضلانی شدن تمرینات ورزشی می‌کند،در بدنش رادیکال آزاد تولید می‌شود.آنتی اکسیدان‌ها می‌توانند به خنثی کردن رادیکال‌های آزاد و بازسازی آن کمک کنند.مواد خوراکی غنی از پتاسیم مانند سیب زمینی شیرین می‌توانند تاثیر غذاهایی که اسید اضافی تولید میکنند (گوشت، لبنیات) را خنثی کنند زیرا این غذاها قادرند سرعت از زایل شدن ماهیچه‌ها را افزایش دهند.غذاهای دیگری که حاوی پتاسیم و آنتی اکسیدان هستند: کاهو، فلفل، کیوی،هندوانه،خربزه،مرکبات.بصورت ایده آل شما باید 5 تا 9 وعده انواع سبزیجات و 3 وعده خوراکی‌های غنی از پتاسیم مصرف کنید.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">ماست کم چرب:</font><font size="2"><br style="">ماست کم چرب از نظر پروتئین،کلسیم،پتاسیم و ویتامین دی غنی است و عملکرد عضلات را بهبود می‌بخشد.کمبود ویتامین دی باعث ضعف عضلات خواهد شد.ماست یک تولیدی را که ویتامین دی مناسبی دارد انتخاب کنید و این می‌تواند یک چهارم نیاز شما را در یک وعده روزانه تامین کند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">کینوا:</font><font size="2"><br style="">نوعی از حبوبات است که منشا آن آمریکای جنوبی است و پر از کربوهیدرات‌های مفید است که بدن برای تامین انرژی آنها را ترجیح می‌دهد.کربوهیدرات‌ها برای متراکم کردن عضلات بسیار لازم است، کمبود آن باعث می‌شود بدن برای انرژی همین مقدار کم را استفاده کند و چیزی برای نسوج جدید نماند.کینوا منبع مناسبی برای پتاسیم و دیگر مواد معدنی مانند آهن نیز هست.نصف فنجان کینوا را برای صبحانه همراه با میوه خشک و آجیل یا همراه با لوبیا یا سبزیجات و یا اضافه کردن شیر یا ریختن آن در سوپ و سالاد مصرف کنید.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">تخمه کدو:</font><font size="2"><br style="">تخم کدو حاوی منیزیم،منگنز، آهن و مس است.مواد معدنی موجود در بدن به یکدیگر مرتبط هستند. آنها با هم کار می‌کنند تا بافتها را بسازند و آنزیم‌ها را تشکیل دهند و از ارتباطات بین سلولی پشتیبانی کنند.همچنین در رشد عضلات نقش دارند.منیزیم به تولید پروتئین برای ماهیچه‌ها کمک می‌کند.منگنز برای ساخت پروتئین مناسب است و بخشی از آنزیمها را که نقش آنتی اکسیدان در بازسازی نسوج را دارند تامین می‌کند.آهن نیز به استقامت بافتها کمک می‌کند. </font></p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> <p> </p> text/html 2011-06-10T15:20:40+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور عاقبت چت کردن متاهل ها!!! http://shop_alborz.mihanblog.com/post/284 <font size="2"> &nbsp; </font> <p style="" align="center"><font size="2"><img style="" alt="به نظرتون قیافه ی این آقای تو کف چند لحظه دیگه چه جوری هستش؟" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/tanz1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/26.gif" height="18">&nbsp;به نظرتون قیافه ی این آقای تو کف چند لحظه دیگه چه جوریه!!؟ <img style="" src="http://blogfa.com/images/smileys/30.gif" height="18"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" align="center"> </p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2">&nbsp;<a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> text/html 2011-06-10T14:59:05+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور خانم ها چه زمانی ورزش کنند؟ http://shop_alborz.mihanblog.com/post/283 <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">از آنجا که روی ورزشکاران زن پژوهش های دقیق و گسترده ای صورت نگرفته است،یک اتفاق نظر و تفاهم کلی درباره سطح عملکرد آنها وجود ندارد.اگرچه بر اساس نظرسنجی ها،اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در دوران قاعدگی هستند،اما از لحاظ فیزیکی زنانی بوده اند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستن رکوردهای جهانی شده اند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="center"><font size="2"><img style="" alt="بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/varzeshe%20banovan1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">* فعالیت ورزشی شدید سبب کاستن سطح استروژن در خون می شود، اما لزوماً بر سطح عملکرد بدنی اثری ندارند.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2"><br style="">* در تمرینات با شدت یکسان،اختلافی در میزان بروز آسیب های ناشی از ورزش در زن و مرد دیده نمی شود.<br style=""><br style="">* قرص های ضدبارداری هر چند ممکن است سبب تغییرات چشمگیر فیزیولوژیک در بدن زن شوند،اما تاثیر عمده ای روی عملکرد فرد نخواهند گذاشت.<br style=""><br style="">* ورزش سبب بهبود تراکم استخوان زنان نمی شود، بلکه فقط سبب حفظ آن می شود. در صورت مصرف مقادیر کافی کلسیم،ورزش احتمالاً در شکل گیری استخوان های قوی تر کمک خواهد کرد.از طرفی هیچ محدودیت سنی برای شرکت در ورزش های استقامتی وجود ندارد،حتی زنان 80 ساله هم توانایی شرکت منظم در دوهای ماراتن را دارند،اگر چه مدت زمان طی شده بیشتر خواهد بود.دقیقاً معلوم نیست که آیا زنان سریع تر می دوند یا مردان؟ فقط می دانیم که در ازای هر دهه ی عمر،زنان توانایی سرعت بخشی در دویدن به میزان 14 متر در دقیقه را دارند. در حالی که این رقم برای مردان 7 متر در دقیقه است.<br style=""><br style="">* البته با توجه به اختلالات فیزیکی به نظر نمی رسد که زنان توانایی غلبه بر مردان در مسافت های کوتاه را داشته باشند،اما برعکس این موضوع در دوهای با مسافت طولانی صدق می کند که به نظر می رسد به علت چربی بالاتر موجود در بدن زنان است که به عنوان منبع انرژی عمل می کند.به علاوه تعریق در دماهای بالاتر بدن،سبب حفظ و نگهداری بیشتر آب بدن خواهد شد.</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">تفاوت فیزیولوژیک بین زنان و مردان ورزشکار:</font><font size="2"><br style="">این اختلافات در زمینه سیستم اسکلتی و عوامل بیو مکانیکی نمود دارد.ورزشکاران زن به طور معمول (ولی نه همیشه) کوچک تر و کوتاه تر بوده،لگنی پهن تر دارند،زانوها به داخل متمایل شده و ساق پاها انحنای کمتری دارند.این ویژگی ها از جمله مواردی هستند که احتمال ایجاد برخی از آسیب های مانند دردهای کشککی- رانی را بالا می برند.<br style="">ورزشکاران زن درصد بالاتری از چربی بدن داشته و حدود 30 درصد قدرت عضلانی کمتری نسبت به مردان دارند که به ویژه مربوط به اندام فوقانی است،اما در هر صورت این تفاوت ها به رشته ورزشی خاصی بستگی دارد،تا اینکه جنسی خاص عامل آن باشد.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">سودمندی ورزش در بانوان:</font><font size="2"><br style="">تمرینات منظم ورزشی دارای فواید مشابهی در زنان و مردان است،یعنی کاهش فشار خون،پایین آوردن تعداد ضربان قلب و افزایش ظرفیت هوازی همراه با کاهش درصد چربی بدن که تمام این موارد به پیشگیری از آترواسکلروز و بیماری های قلبی کمک می کنند.به علاوه ورزش های توام با اعمال وزن روی بدن،سبب تقویت استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان میشوند. زمانی تصور می شد که ورزش شدید به سیستم تولید مثل زنان آسیب می رساند.در ضمن عقیده داشتند که زنان به ویژه در جریان عادت ماهیانه نباید ورزش کنند.امروزه خلاف هر دوی این موارد ثابت شده است.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffcc00" size="2">اثرات ورزش روی قاعدگی:</font><font size="2"><br style="">زنان ورزشکار مستعد،اختلالات قاعدگی از جمله تاخیر در شروع آن، فقدان اولیه و ثانویه،افزایش فاصله بین دو سیکل قاعدگی و فقدان تخمک گذاری هستند.به عنوان مثال،فقدان قاعدگی در 3 تا 5 درصد کل جمعیت رخ می دهد، اما در 15 تا 60 درصد زنان ورزشکار مشاهده می شود که از جمله علل آن، وزن پایین بدن، از دست دادن سریع وزن،شروع سریع ورزش های سنگین،تغذیه ناکافی در مقایسه با احتیاج به انرژی و وجود استرس های فیزیکی و روانی است.در صورت فقدان قاعدگی به مدت طولانی،خطر کاهش تراکم استخوانی و ایجاد پوکی استخوان زودرس وجود دارد.به نظر می رسد سایر اختلالات قاعدگی خانم ها هم در کاهش تراکم استخوان در درازمدت موثر باشند.فقدان هورمون استروژن،لااقل به صورت تئوریک سبب بالا رفتن چربی های خون و ایجاد آترواسکلروز زودرس می شود.پس درمان مناسب اختلالات قاعدگی اهمیت به سزایی دارد. </font></p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> <p> </p> text/html 2011-06-09T19:43:28+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور 6 توصیه اساسی به اهالی پیاده روی http://shop_alborz.mihanblog.com/post/282 <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font size="2">اگر شما به قصد کنترل وزن پیاده‌روی می‌کنید،باید کمی ‌بیشتر فعالیت کنید تا میزان کاهش وزن را به حداکثر برسانید.در اینجا راه‌ هایی برای اینکه بتوانید حین راه رفتن کالری بیشتری بسوزانید، توصیه شده است...</font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="center"><font size="2"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/piyaderavi.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <font size="2"> </font> <p style="" dir="rtl" align="justify"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="2"><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">سرعت خود را متناوبا تغییر دهید</font><font size="2"><br style="">پیاده‌روی‌ای که تمام مدت با گام‌های یکنواخت انجام شود،کالری کمتری مصرف می‌کند.به جای اینکه در پیاده‌روی،سرعت ثابت و گام‌های یکنواخت داشته باشید،سه دقیقه آهسته راه بروید و سپس به مدت سه دقیقه سرعت خود را افزایش دهید و دوباره آهسته راه بروید.سرعت شما در گام تند باید به حدی باشد که نتوانید به راحتی صحبت کنید.در این سه دقیقه روی حرکات خود تمرکز بیشتری داشته باشید. می‌توانید این دوره‌های سه دقیقه‌ای آهسته و سریع را تا پنج مرتبه تکرار کنید تا کل زمان پیاده‌روی شما 30 دقیقه باشد. این کار باعث می‌شود که کالری بیشتری بسوزانید و به علاوه میزان تحمل‌پذیری و استقامت خود را نیز افزایش دهید.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">روی سطوح نرم پیاده‌روی کنید</font><font size="2"><br style="">در مقایسه با پیاده‌روی روی سطح خیابان و سنگفرش‌ها،پیاده‌روی روی شن،کالری بیشتری مصرف می‌کند. راه رفتن روی شن‌ها نسبت به سطوح صاف دیگر 50 درصد کالری بیشتری می‌سوزاند.اگر به ساحل دریا دسترسی ندارید،راه رفتن روی خاک‌های نرم را امتحان کنید. پیاده‌روی روی هر سطح نرمی‌که پای شما کمی‌در آن فرو رود،نسبت به سطوح صاف کالری بیشتری مصرف می‌کند.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">همه عضلات بدن را درگیر کنید</font><font size="2"><br style="">هنگامی‌که راه می‌روید،به جز پاها تا آنجا که می‌توانید از سایر اعضای بدن نیز استفاده کنید. شانه‌ها، قفسه‌سینه، بازوها و دست‌ها را متناسب با حرکت بدن حرکت دهید.هرچه بیشتر حرکت کنید،کالری بیشتری می‌سوزانید.اگر حرکات بدن را جزیی از پیاده‌روی معمول خود کنید،با این کار کالری بیشتری مصرف خواهید کرد.<br style=""><br style=""></font><font style="" color="#ccff00" size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">موسیقی گوش کنید</span><br style=""></font><font size="2">مطالعات نشان می‌دهند افرادی که هنگام ورزش کردن به موسیقی‌های دارای ضرباهنگ ورزشی گوش می‌کنند، سخت‌تر و طولانی‌تر از افرادی که بدون موسیقی ورزش می‌کنند، به فعالیت می‌پردازند.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">از شیب‌ها استفاده کنید</font><font size="2"><br style="">اگر بیرون از خانه پیاده‌روی می‌کنید،مسیر خود را طوری طراحی کنید که شامل سطوح شیب‌دار و تپه‌های کوچک باشد.بالا رفتن از شیب‌ها باعث می‌شود که ضربان قلب شما افزایش پیدا کند و چربی بیشتری بسوزانید.سعی کنید با همان سرعت و گام‌هایی که در سطح صاف پیاده‌روی می‌کردید، از شیب‌ها بالا بروید.با افزودن مقداری شیب به پیاده‌روی خود،علاوه بر مصرف کالری بیشتر،استقامت شما نیز افزایش خواهد یافت و عضلات شما قوی خواهند شد.<br style=""><br style=""></font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" color="#ccff00" size="2">کمی ‌سنگین‌تر راه بروید</font><font size="2"><br style="">می‌توانید یک جلیقه یا ژاکت سنگین بپوشید تا هنگام راه رفتن کالری بیشتری مصرف شود.اگر نمی‌خواهید چنین کاری انجام دهید، می‌توانید از یک کیف یا کوله‌پشتی که حاوی چند کتاب باشد،استفاده کنید و آن را در هنگام پیاده‌روی حمل کنید.از حمل وزنه یا چیزهایی که باید با دست حمل شوند،خودداری کنید زیرا خطر آسیب‌ دیدگی شما افزایش می‌یابد. </font></p> <hr style="height: 2px;"><font size="2"> </font> <p style="" align="center"><font size="2"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a></font> </p> <font size="2"> </font> <p> </p> text/html 2011-06-08T15:25:05+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور The Rest Of My Life http://shop_alborz.mihanblog.com/post/281 <div style="text-align: justify;"><font size="2">نمی دونم تو این انیمیشین چی هست که هر موقع نگاهش می کنم چشام بارونی و&nbsp; گونه هام خیسه خیس میشه. شاید شما نگاش کنید بهم بخندید. آخه یه انیمیشن ساده از&nbsp; زندگی دو زوج از شروعش تا غروب یکی از اوناست. اما چیزی که توش موج میزنه و تو لحظه لحظه فیلم حاکمه بهترین آفریده خدا یعنی ... عشق هستش.<br><br></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="2">قبل از شروع به نگاه کردن موزیک وبسایت رو از سمت راست برای چند لحظه قطع کنید تا با موسیقی خود فیلم تداخل ایجاد نکنه</font><br></div><font size="2"><br></font><div style="text-align: center;">[<div id="1307006541490332"><script type="text/JavaScript" src="http://www.aparat.com/embed/999c6838f46b9a572fc823ee0590dd1514043?data[rnddiv]=1307006541490332&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><font size="2"><br><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2">این آفریده ی زیبا,&nbsp; چقدر زیبا و دلنشین به تصویر کشیده شده</font><br></div></div> text/html 2011-06-07T21:13:05+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور تست IQ http://shop_alborz.mihanblog.com/post/280 <br> <h1 style="text-align: center; font-weight: normal;"><font size="3">تست IQ</font></h1> <p> &nbsp; </p> <p> <font size="2">مشخص کنید در جای خالی کدامیک از اشکال A تا H باید قرار گیرد که با 8 شکل دیگر هماهنگ باشد. </font></p> <p> &nbsp; </p> <div class="GFlash"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="526" height="460"> <param name="width" value="526"> <param name="height" value="460"> <param name="bgcolor" value="#ffffff"> <param name="quality" value="High"> <param name="wmode" value="Transparent"> <param name="src" value="http://swf.tebyan.net/1387/01/20080412102011815.swf"> <embed type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#ffffff" quality="High" wmode="Transparent" src="http://swf.tebyan.net/1387/01/20080412102011815.swf" width="526" height="460"> </object> </div> <p> &nbsp; </p> <p> <a href="http://dnl.tebyan.net/1387/01/20080412102011909.rar">دریافت </a> </p> text/html 2011-06-07T13:27:18+01:00 shop_alborz.mihanblog.com آرش مهرپرور نگاهی به اصول محافظت از پوست http://shop_alborz.mihanblog.com/post/278 <p style="" align="justify"><font style="" size="2">همه ما دوست داریم پوستی شاداب، زیبا و سالم داشته باشیم و معتقدیم یکی از ملاک های زیبایی به ویژه در نزد خانم ها، داشتن پوستی شاداب است؛ اما در اغلب موارد به جای آن که از شیوه های صحیح و علمی برای حفاظت از این حریر زیبا استفاده کنیم، بی راهه رفته و به توصیه افراد غیرمتخصص گوش می کنیم.<br style=""><br style="">متخصصان پوست توصیه می کنند برای داشتن پوستی زیبا و شاداب، الزامی در استفاده از انواع کرم های آرایشی نیست، بلکه توجه به دو نکته مهم برای سلامت پوست کافی است؛ اول: شناسایی نوع پوست و دوم تغذیه مناسب.آن چه در پی می خوانید، صحیح ترین شیوه مراقبت از پوست به توصیه متخصصان پوست و مو است. در این بحث ابتدا به بررسی انواع پوست پرداخته و سپس در 5 بخش به مراقبت های پس از شناسایی نوع پوست می پردازیم.<br style=""></font></p> <p style="" align="center"><font style="" size="2"><img style="" alt="" src="http://s1.picofile.com/benimshekilim/Pictures/poost.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p> <p style="" align="justify"><font style="" size="2">شناسایی نوع پوست <br style="">اولین قدم در حفظ لطافت و شادابی پوست و مراقبت از آن شناسایی نوع پوست است. متخصصان پوست، پوست را به 5 نوع تقسیم می کنند که هر یک از انواع آن نیازمند نوعی نگهداری خاص است.<br style="">- پوست نرمال (طبیعی): این نوع پوست نرم و لطیف بوده و منافذ آن بسیار ریز است، جوش ندارد و یا تعداد جوش ها به قدری اندک است که به چشم نمی آید. به این نوع پوست اصطلاحاً مخملی گفته می شود.<br style="">- پوست چرب: که دارای منافذ بزرگ با حالتی براق، به ویژه در بخش هایی چون صورت و به طور شاخص پیشانی، بینی و چانه، پشت، بازوها و سینه است. تعداد جوش های آن زیاد و اغلب نیازمند درمان است.<br style="">- پوست خشک: این نوع پوست منافذ بسیار ریزی داشته و کاملاً خشک است که این خشکی به ویژه در گونه ها، بازوها، پاها، سینه و شکم به وضوح دیده می شود. قرمزی بیش از حد پوست که گاه با خارش همراه است، از ویژگی های بارز پوست های خشک است.<br style="">- پوست ترکیبی: در این نوع پوست، نواحی چون پیشانی، چانه و بینی چرب و گونه ها خشک است. بازوها ممکن است خشک یا چرب باشند.<br style="">- پوست حساس: که ممکن است خشک یا چرب باشد که در هر دو صورت با ویژگی هایی چون قرمزی، خارش و سوزش مشخص می شود. سطح پوست اغلب دارای لکه های قرمز است که جوش های ریزی نیز در سطح این نواحی دیده می شود. <br style="">این جوش ها اکنه نیست، بلکه ناشی از حساسیت بیش از حد پوست به ویژه به آب و هوا یا مواد پاک کننده یا آرایشی است.اکنون پس از تشخیص نوع پوست و ترجیحاً با مشورت پزشک، نگهداری از پوست علمی و دقیق خواهد بود. اما نکته حائز اهمیت این که در بعضی مواقع جنس پوست صورت با بدن متفاوت است، از این رو لازم است نوع پوست بدن و صورت به طور مجزا شناسایی شود. <br style="">متخصصان پوست معتقدند پس از شناسایی نوع پوست ، رعایت 5 نکته برای حفاظت از آن ضروری است. با رعایت این 5 نکته به طور مرتب، می توان پوستی سالم، لطیف و شاداب داشت.<br style="">1- پاک کردن و تمیز کردن پوست <br style="">تنوع انواع صابون ها و لوازم آرایشی- بهداشتی به ویژه انواع پاک کننده ها نباید باعث سردرگمی و انتخاب نادرست شما شود. برای پاک کردن و تمیز کردن پوست، توجه به دو نکته ضروری است؛ اولا این که برای پاک کردن آرایش صورت<br style="">(Make- up)، به هیچ وجه نباید از صابون استفاده کرد و دوم این که؛ برای هر نوع پوست، نوع صابون ویژه ای نیاز است. از این رو برای پاک کردن صورت استفاده از پنبه آغشته به کرم یا دستمال های آرایشی پاک کن استاندارد و بدون الکل توصیه می شود. فراموش نکنید که پنبه یا دستمال را به آرامی روی صورت بکشید.<br style="">اگر از پاک کننده های محلول استفاده می کنید، لازم است بسته به نوع پوست، پاک کننده ای را انتخاب کنید که معمولاً برای پوست های چرب از انواع کم چربی که بخش آبی پاک کننده بیشتر باشد، استفاده می کنند و برای پوست های خشک به عکس.اکنون پس از پاک کردن پوست با استفاده از آب گرم و صابون- صابون متناسب با نوع پوست- صورت را شستشو داده و سپس بلافاصله با آب سرد، صورت را بشویید تا منافذ پوست که در اثر شستشو با آب گرم باز شده بودند، مجدداً بسته شده و به حالت طبیعی باز گردند.<br style="">2- بهبود بخشیدن پوست <br style="">بهبود بخشیدن(Toning) پوست، تقویت پوست با استفاده از ترکیباتی به نام آ«بهبود دهندهآ» است. بهبود دهنده ها نه تنها باعث بهبود و بازسازی پوست می شوند، بلکه باعث از بین رفتن بقایای آلودگی سطح پوست می شوند و در واقع کار پاک سازی را تکمیل می کنند.برای انتخاب بهبود دهنده نیز به نوع پوست توجه کنید.<br style="">برای پوست های چرب یا خیلی چرب، بهبود دهنده های بدون چربی و برای نوع خشک، بهبود دهنده های چرب نیاز است. برای پوست های چرب و خیلی چرب می توان از بهبود دهنده ها برای بهبود پوست بدن نیز استفاده کرد.<br style="">3- مرطوب کردن پوست <br style="">پوست از هر نوعی که باشد، نیازمند رطوبت است؛ اما برای انتخاب نوع مرطوب کننده توجه به نوع پوست ضروری است.<br style="">برای پوست های خشک از مرطوب کننده های چرب و برای پوست های چرب از انواعی که چربی کمی داشته و فاز مایع مرطوب کننده بیشتر است، استفاده کنید. برای پوست طبیعی، مختلط (ترکیبی) و حساس نیز پیش از انتخاب مرطوب کننده نوع پوست را مد نظر قرار بدهید.<br style="">جدا از نوع پوست و استفاده از کرم مرطوب کننده متناسب با آن، استفاده از کرم های حاوی آلفا هیدروکسی اسید (AHAS) یا کرم های حاوی میوه یا شیر بسیار مناسب است، به ویژه در جوانان و نوجوانان، چرا که کرم های حاوی ترکیبات میوه به ویژه میوه های ترش و یا میوه هایی چون هلو، خیار، هندوانه و... باعث لطافت و جوانی پوست می شوند. <br style="">4- محافظت از پوست <br style="">رعایت سه نکته قبل- پاک کردن، بهبود بخشیدن و مرطوب کردن پوست- هر روز باید انجام شود؛ اما محافظت از پوست، فقط زمان خروج از منزل ضروری است.<br style="">استفاده از کرم های ضد آفتاب با SPF حداقل ،10 به ویژه در فصل تابستان ضروری است. به هر میزان پوست شما روشن تر و حساس تر باشد نیاز به کرم ضد آفتاب با SPF بالاتری دارید. برای انتخاب کرم ضد آفتاب نیز به نوع پوست خود توجه کنید.<br style="">5- تغذیه پوست<br style="">تغذیه مناسب و توجه به نوع مواد غذایی مصرفی یکی از مهم ترین نکات در حفظ سلامت، لطافت و شادابی پوست است. مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین A، C، ِD، E به مقدار کافی، جهت سلامت پوست ضروری است.<br style="">- ویتامین C :ویتامین C از تشکیل رادیکال های آزاد جلوگیری کرده و مانع ایجاد چین و چروک پوست می شود. <br style=""><br style="">شفافیت پوست از دیگر فواید مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین C است. بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین C عبارتند از؛ لیموترش تازه، گوجه فرنگی، پرتقال، کلم بروکلی، فلفل سبز شیرین، توت فرنگی، انار و... <br style="">- ویتامین A :ویتامین A از تأثیر اشعه UV بر پوست بدن به ویژه پوست صورت جلوگیری می کند. از بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین A می توان به میوه های زرد و نارنجی چون هویج، پرتقال و...، انواع سبزی ها به ویژه سبزی های پهن برگ و تیره چون اسفناج، کاهو و...، تخم مرغ، شیر و جگر اشاره کرد.<br style="">- ویتامین E :مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین E باعث جلوگیری از ایجاد رادیکال های آزاد در بدن شده و مانع از ایجاد چین و چروک صورت و پیری زودرس آن می شوند. بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین E عبارتند از: میوه های روغنی چون انبه، انواع آجیل خام، سبزی های پهن برگ و غلات.<br style="">- ویتامین D :مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین D باعث شفافیت و شادابی پوست و محافظت پوست در برابر اشعه خورشید به ویژه نور UV خورشید می شود. مواد غذایی چون، انواع ماهی های روغنی، شیر حاوی ویتامین D از مهم ترین منابع حاوی ویتامین D هستند. از سوی دیگر پیاده روی در نور آفتاب- با رعایت نکات ایمنی- حداقل روزی 20 دقیقه نیاز بدن به ویتامین D را مرتفع می کند. </font></p> <hr style=""><font style="" size="2"> </font> <p style="" align="center"><a style="" href="http://www.google.com/">www.google.com</a> </p>